Իրավական տեղեկատվություն

Ռեպուբլիկա ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Ամիրյան փողոց 7/1, 0010

Հաշիվ՝ 1570020071340100

Բանկ՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Հարկային կոդ՝ 02627517

Տնօրեն՝ Իննա Խոստիկյան